Oferta

Logopeda / neurologopeda

Logopeda / Neurologopeda

W ProPracowni zapewniamy profesjonalną pomoc logopedyczną i neurologopedyczną.

Prowadzimy diagnozę, konsultacje oraz terapię  dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nasza praca opiera się na różnorodnych, nowoczesnych i sprawdzonych metodach, które dostosowujemy do wieku i możliwości pacjenta. Wykorzystujemy m. in.: Kinesiotaping logopedyczny, Elektro Neuro Moblilizację Obszaru Twarzowego ENMOT™, Echo korektor mowy. Celem naszych terapii jest poprawa lub przywrócenie jak najwyższej sprawności komunikacyjnej.

Elekstrostymulacja metodą ENMOT™

Metoda stymulacji obwodowej, stosowana w terapii pacjentów z zaburzeniami połykania, artykulacji, symetrii twarzy, z trudnościami dyzartrycznymi, dystrofią mięśni.

Metoda Elektro – Neuro – Mobilizacji Obszaru Twarzowego ENMOT™ polega na przepływie prądu o  bardzo niskim natężeniu przez mięśnie okolicy twarzy w celu usprawnienia ich funkcji.

 

 

Kinesiotaping 
logopedyczny

Terapia, którą  stosujemy w zaburzeniach strefy orofacjalnej,  zaburzeniach mowy, nadmiernym ślinieniu.

Metoda polega na użyciu specjalnego rozciągliwego plastra, którego aplikacja ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym i przywrócenie prawidłowych czynności motorycznych, np. oddychania nosem, prawidłowej pozycji spoczynkowej języka.

 

Terapia z wykorzystaniem Echokorektora mowy

Urządzenie stosowane w terapii jąkania.

Działanie urządzenia polega na tym, że pacjent słyszy swój własny głos, lecz z określonym opóźnieniem czasowym. Powoduje to, że pacjent mówi wolniej, co w efekcie końcowym poprawia płynność mowy.

 

 

Terapia miofunkcjonalna 
wg Anity Kittel

Skuteczna terapia seplenienia przyzębowego, międzyzębowego oraz bocznego.

Terapia orofacjalna wspomagana ćwiczeniami całego ciała. Stosowana zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych.

 

Logopedia artystyczna

Jest szczególnie przydatna dla osób występujących publicznie.

Polega na doskonaleniu ekspresji słownej, kształtuje prawidłowe nawyki używania głosu oraz interpretowania wygłaszanych tekstów. Za cel swoich działań przyjmuje wzorcowy model wymawiania, dąży do jak największego stopnia poprawności językowej.

 

Profilaktyka logopedyczna

Jej celem jest przeciwdziałanie wystąpienia różnego rodzaju trudnościom w porozumiewaniu się.

Nie koncentruje się tylko na patologii mowy, lecz także na kształtowaniu mowy wzorcowej.

 

Logorytmika

Metoda, która ma na celu stymulowanie harmonijnego rozwoju mowy i umiejętności poznawczych.

Łączy ćwiczenia ruchowe, słuchowe, oddechowe, słowne i muzyczne oraz rozwija koncentrację uwagi i pamięć.

Wskazania:

 • wady wymowy,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • jąkanie,
 • autyzm,
 • dziecięce porażenie mózgowe,
 • złożona niepełnosprawność,
 • zaburzenia mowy spowodowane udarem, wylewem,
 • problemy z gryzieniem i przełykaniem śliny,
 • trudności z jedzeniem i piciem,
 • niedosłuch,
 • problemy z zasobem słownictwa czynnego i biernego.

 

 

Terapia Neurotaktylna MNRI 
dr S. Masgutowej®

Terapia oznacza stymulację zmysłu dotyku poprzez wykorzystanie neurofizjologicznych zasobów czuciowo – ruchowych organizmu.

Terapia Neurotaktylna skierowana jest do osób z wyzwaniami rozwojowymi w celu wsparcia mechanizmów neuroplastyczności mózgu, a w przypadku dzieci szczególnie uzdolnionych jako program antystresowy.

Wskazania:

 • porażenie mózgowe,
 • autyzm,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • występowanie lęków i fobii,
 • zaburzenia regulacji emocji,
 • kłopoty w nauce,
 • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego,
 • zaburzenia rozwoju mowy.

Terapia jąkania

Zmodyfikowana Psychofizjologiczna Terapia jąkania dr Mieczysława Chęćka – metoda skierowana jest do osób dotkniętych problemem jąkania.

Program terapii obejmuje między innymi technikę zwolnionego, przedłużonego mówienia (TPM), jak i technikę delikatnego startu mowy (TDSM), psychodramy, wizualizacji i technik oddechowych. W ProPracowni zapewniamy profesjonalną pomoc osobom borykającym się z niepłynnością mówienia, w tym jąkającym się. Prowadzimy zajęcia zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i sesje terapeutyczne dla całej rodziny. Jednym z celów tych spotkań jest zapobieganie logofobii. Wywiad, obserwacja, jak również specjalistyczne testy służą za podstawę do diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii. Profesjonalny sprzęt oraz wykwalifikowany i doświadczony neurologopeda powoduje, że terapia daje niewiarygodne efekty!

Charakterystyka terapii:

 • wprowadzenie „zasad dobrej komunikacji”,
 • relaksacja, elementy masażu dziecka metodą Schantali, elementy masażu osoby dorosłej metodą Schantali,
 • bajkoterapia, muzykoterapia,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • wprowadzenie skutecznych technik płynnego mówienia (na podstawie założeń „Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się”, autorstwa dr M. Chęćka)
 • czytanie tekstu,
 • monologi, dialogi,
 • zmniejszanie stanów logofobii,
 • praca z korektorem mowy,
 • automatyzacja płynnej mowy,
 • współpraca z psychologiem.
 

W zależności od wieku oraz potrzeb i możliwości pacjentów, m. in. częstotliwości i charakteru blokowania, stopnia zaburzeń procesu oddychania, sytuacji społecznych komunikacyjnie problematycznych dla pacjenta dobieramy odpowiednią formę ćwiczeń. Ćwiczenia poznane podczas zajęć powinny być utrwalane w domu rodzinnym z udziałem osób wspierających terapię, dlatego zachęcamy do udziału w sesjach najbliższe osoby. Znaczna część spotkania przewidziana jest na relaksację, z wykorzystaniem m. in. elementów masażu dziecka oraz masażu osoby dorosłej metodą Schantali. Dzięki podjętej terapii i współpracy z rodziną efekty terapii przynoszą poprawę jakości kontaktów interpersonalnych w codziennym życiu oraz satysfakcję z pokonania własnych barier.

Główne cele terapii:

 • wzrost samooceny,
 • poprawa kontaktów interpersonalnych,
 • obniżenie lęku przed mówieniem, fobii społecznej,
 • umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, zwłaszcza w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność relaksacji,
 • bardziej płynna mowa,
 • ograniczenie występujących współruchów,
 • obniżenie lęku prze publicznym wystąpieniem,
 • satysfakcja z pokonania własnych barier.

Wskazania do terapii:

 • lęk przed mówieniem,
 • wycofywanie się z kontaktów rówieśniczych,
 • negatywne nastawienie do własnej mowy,
 • objawom mogą towarzyszyć niepokój, lęk, agresja, pocenie się, czerwienie, blednięcie, przyspieszone bicie serca,
 • problemy z wydobywaniem z siebie słów, tzw. zacinanie się,
 • powtarzanie sylab, części wyrazu, przeciąganie głosek,
 • współruchy: głowy, twarzy, szyi, tułowia, wzmożone mruganie oczami, drżenie warg itp.

Gotowy do rozmowy?

Dowiedz się więcej o naszej działalności,
zapraszamy do kontaktu 
+48 691 802 434

Formularz kontaktowy