Oferta

Pedagog / oligofrenopedagog

Terapia pedagogiczna

Polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji oraz doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, u których stwierdza się trudności w zakresie funkcji poznawczych, specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Nadrzędnym celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka – na miarę jego możliwości.

 

Wskazania:

 • podczas występujących problemów w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • dla dzieci z trudnościami w nauce czytania, pisania, liczenia,
 • w trudnościach koncentracji uwagi,
 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • przy specyficznych trudnościach w nauce,
 • dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, ADHD,
 • przy nieharmonijnym rozwoju.

Metoda strukturalna

Jest to metoda analityczno-syntetyczna, sekwencyjna, w oparciu o sylaby.

Przeznaczona do diagnozy (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, sfery emocjonalno – motywacyjnej) i terapii trudności w czytaniu i pisaniu dostosowanych do konkretnej osoby.

 

Wskazania:

 • niepełnosprawność intelektualna,
 • dysleksja rozwojowa,
 • niedosłuch, niedowidzenie,
 • dyslalia, dyzartria, afazja,
 • ADHD,
 • autyzm i ZA,
 • po udarze.

Terapia ręki / trening grafomotoryki

Terapia ręki to metoda skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, które utraciły sprawność.

W czasie terapii usprawniamy motorykę małą, która odpowiada za ruchy precyzyjne palców dłoni oraz funkcje pisania. Ćwiczymy koordynację wzrokowo -ruchową, pracujemy nad stabilizacją mięśni ręki i obręczy barkowej oraz uczymy prawidłowego chwytu pisarskiego. Poprzedzona jest ona diagnozą, aby zindywidualizować system terapii.

 

Wskazania:

 • dla dzieci i młodzieży, które niechętnie podejmuje czynności manualne,
 • dla osób, które utraciły sprawność, np. po udarze,
 • przy obniżonym lub podwyższonym napięciu mięśniowym,
 • przy występujących problemach z koordynacją ruchową,
 • w problemach grafomotorycznych,
 • podczas trudności w wykonywaniu ruchów precyzyjnych w codziennych czynnościach.

Gotowy do rozmowy?

Dowiedz się więcej o naszej działalności,
zapraszamy do kontaktu 
+48 691 802 434

Formularz kontaktowy