Oferta

Warsztaty grupowe dla dzieci

Logorytmika

Metoda, która ma na celu stymulowanie harmonijnego rozwoju mowy i umiejętności poznawczych.

Łączy ćwiczenia ruchowe, słuchowe, oddechowe, słowne i muzyczne oraz rozwija koncentrację uwagi i pamięć.

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Metoda przeznaczona dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu kontaktów z rówieśnikami.

Zajęcia najczęściej prowadzone są w niewielkich grupach i podzielone są na etapy. Terapia TUS zapewnia bezpieczną przestrzeń do wyrażenia potrzeb i pomysłów w adekwatny sposób. Cele terapii to przede wszystkim: prawidłowa komunikacja, przestrzeganie zasad, współpraca w grupie, zabawa z rówieśnikami, rozpoznawanie i nazywanie emocji, nauka wyrażania swoich potrzeb w sposób akceptowany społecznie, trenowanie umiejętności wyciszania.

 

Wskazania:

 • dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
 • dla osób wycofanych, nieśmiałych, agresywnych,
 • przy zaburzeniach rozwojowych, np. autyzm, ZA.

Arteterapia

Jest to terapia przez sztukę. W arteterapii najważniejszy jest swobodny proces twórczy, a wrażenia artystyczne oraz efekt są na drugim miejscu.

Do celów arteterapii należą:

 • ekspresja uczuć i odreagowanie wzmożonego napięcia psychofizycznego, np. lęku, niepokoju, przykrości, apatii,
 • pozytywne zmiany w zachowaniu,
 • zachęcanie do przedstawiania uczuć, postaw poprzez sztukę,
 • pomaganie odreagowania negatywnych emocji,
 • odkrywanie różnych zdolności człowieka,
 • może pomóc w walce z nieśmiałością,
 • zwiększanie samoakceptacji,
 • pomaganie w budowaniu wiary we własne siły i kształtowaniu charakteru,
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez doskonalenie osobowości,
 • pomaga kształtować prawidłowe relacje interpersonalne oraz aktywne uczestniczenie w procesach kultury,
 • usprawnianie zaburzonych funkcji,
 • profilaktyka wpływająca na harmonijny rozwój dziecka.

Co wchodzi w jej skład?

 • bajkoterapia,
 • biblioterapia,
 • muzykoterapia,
 • choreoterapia,
 • teatroterapia,
 • filmoterapia,
 • fotografoterapia,
 • plastykoterapia,
 • aromaterapia,
 • chromoterapia,
 • silvoterapia,
 • ergonoterapia,
 • talassoterapia,
 • hortiterapia.
 

Czy Twoje dziecko tego potrzebuje? W czym arteterapia pomoże Twojemu dziecku?

 • wzbogaca wiedzę o świecie,
 • redukuje napięcia i lęk,
 • wzmacnia poczucie własnej wartości,
 • uczy pozytywnego myślenia,
 • pomaga tworzyć wzorzec określonych zachowań,
 • pozwala zaangażować się emocjonalnie poprzez uczucia bohaterów,
 • odbudowuje pozytywny obraz siebie i świata,
 • pomaga w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi,
 • wspiera rozwój dziecka,
 • poszerza wiedzę dziecka na temat radzenia sobie w trudnej sytuacji,
 • pokazuje, jak sobie radzić z lękiem,
 • pomaga w zaakceptowaniu swoich mocnych i słabych stron,
 • bajki i baśnie mogą przyczyniać się do harmonijnego rozwoju dziecka.

Gdzie szukać tego rodzaju zajęć i czym się sugerować dokonując wyboru pośród różnych ofert?

Kluczową rolę odgrywa odpowiedni terapeuta, prowadzący zajęcia. Oprócz niezbędnych cech osobowościowych powinien on posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności i doświadczenie związane z prowadzonymi warsztatami.

Wskazania:

Niezależnie od wieku dziecka zajęcia z elementami arteterapii wspomagają inne, podjęte terapie, m. in. w:

 • logopedii / neurologopedii, m. in. w terapii osób z niepłynnością mówienia i jąkaniem,
 • terapii pedagogicznej,
 • psychoterapii,
 • w przedszkolu (profilaktyka),
 • w edukacji wczesnoszkolnej (profilaktyka).

Gotowy do rozmowy?

Dowiedz się więcej o naszej działalności,
zapraszamy do kontaktu 
+48 691 802 434

Formularz kontaktowy