Specjaliści

ProPracownia – poznaj nas bliżej!

Mariola Kulawik-Sowada

avatar

Właściciel, neurologopeda, logopeda, oligofrenopadegog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta osób z autyzmem, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta EEG-Biofeedback, terapeuta ręki i trener grafomotoryki, terapeuta Empathy Dools®, arteterapeuta, Certyfikowany Edukator Rodzicielski Pozytywnej Dyscypliny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki, instruktor tańca zakresu ogólnego, instruktor masażu dziecka metodą Shantali, instruktor masażu osoby dorosłej metodą Shantali.

Posiadam Certyfikat Zawodowy Logopedy (nr 01215/01/0075/2021) nadany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję m. in. Elastyczny Terapeutyczny Taping Logopedyczny, Elektro Neuro Mobilizację Obszaru Twarzowego ENMOT™, terapię miofunkcjonalną Anity M. Kittel, trainery ortodontyczne, aplikatory wieloigłowe dr N. Lyapko AWI®, techniki relaksacyjne i uważności. Posługuję się symbolami oraz gestami Makatonu w stopniu zaawansowanym. Posiadam kwalifikacje do diagnozy i terapii metodą strukturalną (nauka czytania i pisania), Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD, EEG-Biofeedback II stopnia, oraz uprawnienia do diagnozowania dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, dojrzałości szkolnej.
Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera”, „Arteterapia” oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi podczas praktyki w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu, na oddziale neurologii z pododdziałem udarowym, pracując w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu oraz zajmując stanowisko logopedy w szkole podstawowej.

Zajmuję się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną, terapią pedagogiczną, diagnozą i terapią ręki, diagnozą i terapią jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia, opóźnionym rozwojem mowy. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami z ORM, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, Zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, osobami po przebytym udarze mózgu. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych warsztatach. W swojej pracy wykorzystuję elementy arteterapii oraz relaksacji i uważności.