Specjaliści

ProPracownia – poznaj nas bliżej!

Paweł Sowada

avatar

Pedagog specjalny, instruktor masażu dziecka metodą Shantali, instruktor masażu osoby dorosłej metodą Shantali, terapeuta EEG-Biofeedback, trener Treningu Umiejetności Społecznych.

Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii Neurotaktylnej MNRI® dr Svetlany Masgutowej. Posługuję się symbolami oraz gestami Makatonu w stopniu zaawansowanym. Posiadam kwalifikacje masażu I i II stopnia z nowoczesną fizjoterapią, biomasażu i terapii poprawy kondycji fizycznej. Łącze pracę socjoterapeutyczną z nabytymi umiejętnościami z zakresu metod relaksacji. Obecnie odbywam studia II stopnia na kierunku „Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią” oraz studiuję „Psychologię kliniczną i osobowości”. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.