Specjaliści

ProPracownia – poznaj nas bliżej!

Zuzanna Tomsa-Kubiczek

avatar

Logopeda, muzyk, nauczyciel języka polskiego, języka polskiego jako drugiego lub obcego, muzyki, plastyki i wychowania do życia w rodzinie.

Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii logopedycznej, zajmuję się również profilaktyką logopedyczną, szczególnie z wykorzystaniem sztuk plastycznych. W pracy logopedy wykorzystuję elementy logorytmiki i arteterapii, łączę terapię logopedyczną z rozwijaniem umiejętności polonistycznych. Pracuję przede wszystkim z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6) i młodszym wieku szkolnym (7-12). Stale podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam swój warsztat pracy.